دستور touch در PowerShell

Table of contents

دستور touch در لینوکس برای تغییر یک فایل “دسترسی” و “تغییر” زمان و تاریخ فعلی استفاده می شود، اما اگر فایل وجود نداشته باشد، فرمان touch آن را ایجاد می کند.

اما در powershell دستور به این خوبی وجود ندارد! خب چه کاری میتونیم بکنیم که یه فایل خالی رو با powershell بسازیم ؟؟

چندتا راه حل داره که به ترتیب هر کدوم رو میگم اگر هم راه حل بهتر یا جدیدی پیدا کردم حتما به این پست اضافه میکنم اگر شما هم راه حلی پیدا کردید. حتما بگید که من و دوستانی که این پست رو میخوانند یاد بگیرند.

copy

C:\> copy nul "file.txt"

New-Item

New-Item textfile.txt -type file

Type

C:\> type nul >> "file.txt"